Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Zadania GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe powstał w 2003 r. jako Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Ujeździe. Obecną nazwę nosi od 2004 r.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności upowszechniającej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, w tym szczególnie kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań GOK należy:

 • organizowanie czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym mieszkańców w różnych formach działalności kulturalno - oświatowej, wychowawczej, rozrywkowej i artystycznej.
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na terenie Gminy w zakresie zadań statutowych,
 • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
 • stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, sekcji i zespołów,
 • organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych
  i turystycznych,
 • działalność instruktażowo-metodyczna,
 • koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 • nadzorowanie i organizacja działalności kulturalno - rozrywkowej,
 • prowadzenie współpracy w zakresie kultury w kraju i za granicą.

Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z towarzystwami, fundacjami, stowarzyszeniami i świetlicami wiejskimi.Wyświetlony: 1398

Dodany 22.04.2020 10:51:06 przez Angelika Budner

Autor dokumentu Angelika Budner

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 22.04.2020 10:51:45 przez Angelika Budner

Historia zmian [1]

Najnowsze

06.07.2022 13:20

Pracownicy GOK

Czytaj dalej...

20.06.2022 14:42

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

20.06.2022 14:37

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

20.06.2022 14:03

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W UJEŹDZIE

Czytaj dalej...

31.05.2022 13:50

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

31.05.2022 13:50

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Jarosław Cielebon Zadaj pytanie

Tel:

Fax:


Magdalena Kowalczyk Zadaj pytanie

Tel: 44 7192396

Fax:


Angelika Podolczak Zadaj pytanie

Tel: 44 7192111

Fax:


Angelika Budner Zadaj pytanie

Tel:

Fax: